Početna

Mašinska radionica Z&S metal inženjering je osnovana 1989. godine. U početku osnovna delatnost je bila samo brušenje. Vremenom se radionica širila sa mašinskim parkom, tako da je i delatnost postala raznovrsna. Danas mašinska radionica poseduje veliki broj alatnih mašina i pratećeg alata, tako da je u mogućnosti da odradi širok dijapazon poslova. Uporedo sa nabavkom različitih mašina i alata ulagano je dosta i u stručne kadrove. Ono sto našu firmu odlikuje i po čemu smo poznati je izrada raznih mašinskih delova i sklopova visoke komplikovanosti i tačnosti. Naši kooperanti su pored velikih sistema i manja preduzeća i radionice.

Politika poslovanja mašinske radionice Z&S METAL INŽENJERING je pre svega zasnovana na visokom kvalitetu gotovih delova, pruženih usluga i rokovima izrade.